TEK PARTİ DÖNEMİNDE TÜRKİYE PARLAMENTOSU’NUN SÜREKLİLİK İLKESİ: 10 KASIM 1938 ÖRNEĞİ

Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım 1938’de vefat ettiğinde, Türkiye’nin dünyadaki algısı birçok unsurun birleşmesiyle oluşmuş bir çağrışım niteliğindeydi: Mustafa Kemal Atatürk Türkiye’si, Kemalist Türkiye, Modern Türkiye, Genç Türkiye, Yeni Türkiye gibi. Aralarında bazı ilgiler ve yakınlık bulunan bu kavramlar aslında tek bir kavramın ana çerçevesini oluşturmaktaydı: Parlamentonun 1920’den beri açık olması Türkiye hakkındaki tanımların temel içeriğini belirlemekteydi. Atatürk’ün vefat ettiği 10 Kasım sabahından itibaren TBMM Başkanlığı’na dünyanın her yerinden telgraf ve yazılar geldi. Bu bir anlamda, sürekli açık tutulan ve rejimin ana dayanağı olarak kabul edilen Türkiye Parlamentosu’na yönelik saygının ve övgünün belirtisiydi. Bu makalede hem TBMM Başkanlığı’na yurtdışından gönderilen telgraf ve yazılara, hem de Meclis’in süreklilik özelliğine yer verilecektir.

[.....]


Devam..