Serik te Antalya Değirmenci Bir Köy Alacami Köyü Hakkında Düşünceler

Bu çalışmada öncelikle Alacami köyünün antik ve Türkler dönemindeki durumu üzerinde durulmuştur. Türkler döneminde Alacami köyünün olduğu bölgede batıda Pınarcık, doğuda Ayanozlar Yeri, Ayanoz adlı köylerin olduğu görülmüştür. Ama Alacami adını çağrıştıran Akçakilise köyü- nün de bu sahada olduğu düşünülmektedir. Ayrıca Alacami köyünün kurulması, Alacami köyü caminin inşası ve köyde modern ilk eğitim hayatının başlaması üzerine bilgiler verilmiştir. Alacami köyünün kurulması ile değirmencilik faaliyetlerinin canlanması ilginç bir şekilde aynı döneme rastladığı görülmektedir. Böylece Serik kazasının ilk köy incelemesini yapılmış olduğu gibi doğduğum yere olan borcumu ödemiş olacağımı ümit ediyorum.

[.....]


Devam..