Kemal Arı- Türk Roman ve Öyküsünde Mübadele

Bu makalenin esas amacı Türkiye'de mübadele konusunun edebi ürünlerde nasıl yer aldığını incelemektir. Bunun için her şeyden önce "Mübadele" olgusu üzerinde durulmuştur. Daha sonra Yunan edebiyatı ile de karşılaştırmalar yapılarak Türk ve Yunan edebiyatında mübadelenin ne kadar yer aldığı incelenmiştir. Diğer taraftan da Türkiye'deki mübadele ile ilgili yapılan araştırmalar ve yazılan romanlar incelenmiş ve bunlar hakkında durum tespitleri yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Mübadele, Yunan Edebiyatında Mübadele, Türk Edebiyatında Mübadele, Mübadele Romanları, Türk - Yunan Mübadelesi 

[.....]


Devam..