İZZET ZİYA, SARAYDAN HATIRALAR

XX. yüzyılın ilk çeyreğinden itibaren gelişme gösteren sosyal tarih perspektifi, Annales Ekolünün de etkisiyle kadim bir edebi tür olan hatıratı, askeri hegemonyadan kurtarmış ve başta edebiyatçılar olmak üzere pek çok aydın, üsluplarına tesir eden bir sübjektiflikle yaşanmışlıklarını ve izlenimlerini kaleme almaya başlamışlardı. Bu konuda Osmanlı ile Cumhuriyet dönemi aydınları ve devlet adamları da gayet üretken davranmışlar ve literatüre pek çok eser kazandırmışlardı. İşte eleştirel bir bakış açısıyla incelendiği takdirde tarih araştırmaları açısından büyük ehemmiyet taşıyan söz konusu eserlere yakın zamanda önemli bir kitap daha katılmıştır.

[.....]


Devam..