DEMOKRAT PARTİ’NİN ORTADOĞU POLİTİKASINA TÜRKİYE’DEKİ YAHUDİ CEMAATİN BAKIŞI “ŞALOM GAZETESİ” ÖRNEĞİ

Türkiye’de Yahudi cemaatin basın yayın hayatındaki faaliyetleri 19. yüzyılın ikinci yarısına dayanmaktadır. Cumhuriyetin ilanından sonra azınlık haklarından feragat eden Yahudi cemaat Osmanlı Devleti dönemindeki basın yayın faaliyetlerine devam etmiştir. II. Dünya Savaşı’nın ardından çok partili hayat geçiş sürecinde Yahudi cemaat yeni basın yayın kuruluşları kurmuştur. Bunlardan en önemlisi ve uzun soluklusu Şalom Gazetesi’dir. Şalom Gazetesi, Yahudi İspanyolcası ve Türkçe olarak yaptığı haber ve yorumlarda sadece Yahudi cemaate ait haberler yayınlamamış, aynı zamanda bu gazete aracılığıyla Yahudi cemaat ülke meseleleri ile ilgili görüşlerini Türk kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu çalışmada Şalom gazetesinde yayınlanan Türkçe makaleler taranarak, Yahudi cemaatin Demokrat Parti döneminde Ortadoğu’da meydana gelen gelişmeler karşısındaki tutumu çeşitli örnek olaylarla incelenmiştir. 

[.....]


Devam..