ADANA VALİSİ HAKKI BEY’İN RAPORU IŞIĞINDA FINDICAK İSYANI

Fındıcak İsyanı, 1915’te başlayan Zeytun Ermeni İsyanının bastırılmasından sonra meydana geldi. Zeytun isyanından kaçmayı başaran Ermeni eşkıyalar, çevredeki köylere dağıldılar. Maraş’ın Fındıcak Köyü eşkıyanın toplanma yeri oldu. Ermeni eşkıya, hükümetin Fındıcak’a gönderdiği Ermeni ileri gelenlerinin de içinde olduğu nasihat heyetine ateş ile karşılık vermiş, çevredeki köylüler ile Fındıcak Köyü’nün kadın ve çocuklarını bu olayın içine çekmişlerdir. Köydeki Müslüman evleri yakılmış, malları ve mülkleri yağmalanmıştır. Bunun üzerine Osmanlı Hükümeti, isyanı bastırmak için askeri harekat başlatmıştır. 

[.....]


Devam..