20. YÜZYIL BAŞLARINDA BEYRUT LİMANINDA DENİZ TİCARETİ

27 Mayıs 1960 tarihinde, Türkiye Cumhuriyetinin ilk askerî darbesi gerçekleşmiş ve Türk demokrasi tarihi açısından bir dönüm noktası oluşturmuştur. Ordu yönetime el koymuş, Cemal Gürsel başkanlığındaki Milli Birlik Komitesi yönetimi üstlenmiştir. İzmir, Demokrat Partinin kalesi olarak bilinirken, darbe haberlerinin İzmir sokaklarında coşkuyla karşılanmış olması, Demokrat Parti yönetiminin sonunu gözler önüne seriyordu.

Bu çalışmada 27 Mayıs 1960 Askeri Darbesinin İzmire yansımaları ve siyasi partilerin yeniden örgütlenişi üzerinde durulmaktadır. Öncelikle Adnan Menderesin son mitingi olan İzmir mitinginden bahsedilmektedir. Daha sonra, darbenin İzmirdeki ilk günleri anlatılmakta, İzmir milletvekillerinin tutuklanmasına ve siyasi partilerin İzmirdeki örgütlenişlerine değinilmektedir.

[.....]


Devam..