1960’LAR TÜRKİYESİ’NDE SOSYAL DEVLET ANLAYIŞININ BİR KITLIK VE KURAKLIK ÖRNEĞİ ÜZERİNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu makale 1960’lar Türkiye’sinde sıklıkla karşılaşılan kıtlık ve kuraklık konusunu ele almaktadır. 1960’lar, Türkiye’nin siyasal hayatında darbe ve yeniden düzen kurma süreciyle devam ederken, sosyal ve ekonomik hayatta buna göre şekil alacaktır. Bu çalışma 1960’larda kırsaldaki yaşamın terk edilmeye yüz tutmasındaki sorunu temelden görmeye odaklanırken örnek bir olay üzerinden dönemi değerlendirecektir. 1960’lar köyden kente göç hareketlerinin yoğunlaştığı bir dönemdir. Göç hareketinin temelinde elbette sosyo-ekonomik süreçlerin etkisi bir hayli fazladır. Cumhuriyet kadroları 1930’lardan itibaren kırsal hayat üzerinde önemle dursalar da otuz yıl sonra gelinen durum da köyleri terk etme eğiliminin artması durdurulamaz bir hal alacaktır. Bu araştırma köyden kente göçün dayanılmaz hale geliş nedenleri, 1961 Anayasası kapsamında devletin, sosyal devlet olma yönündeki net tavrı sonrası konuya nasıl bir düzlemde yaklaştığı üzerine araştırma ve analiz yapmak amacını taşımaktadır

[.....]


Devam..